Informatie

Meedoen

Om kennis te maken met het badmintonspel en onze vereniging, kun je gratis en vrijblijvend één avond meespelen. Trek sportkleding aan en sportschoenen zonder zwarte zolen. Wij zorgen als het nodig is voor een badmintonracket.

 

Speelavonden

Wij spelen op de dinsdagavond en vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur in sporthal Buys Ballot, naast SG Cambium, locatie Courtine. Informatie over de speeldata: agenda-pagina.

 

Training

Jaarlijks organiseren wij een gratis training voor onze leden. Meestal organiseren we dit in het voorjaar en najaar. De training wordt gegeven door een van onze ervaren leden.

 

Lidmaatschap
Inschrijving en uitschrijving gebeurt uitsluitend schriftelijk. 
De contributie bedraagt € 65,00 per half jaar. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 7,00.  

 

Inschrijfformulier
Op de kennismakingsavond ontvang je een inschrijfformulier als je interesse hebt om lid te worden. Je mag ook zelf het inschrijfformulier (Pdf) downloaden, printen, invullen en meenemen naar de speelavond. Daar mag je het inleveren bij de zaaldienst of bij iemand van het bestuur.

 

Opzegtermijn
Het lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken voor 1 juli of 4 weken voor 1 januari. E-mail: secretariaat@bcdewaluwe.nl. 

 

Bestuur

Eric Möhringer (voorzitter)
Dominique Frison (secretaris)
Bas van de Weijenberg (penningmeester)
Anja (algemeen bestuurslid)

 

Meer informatie?
Neem contact met ons op: bestuur@bcdewaluwe.nl